VPBS - Web Trade System

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN VPBS WEB TRADE Print

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. GIỚI THIỆU

Một giải pháp công nghệ giao dịch chứng khoán trực tuyến giúp khách hàng có thể thực hiện các chức năng tiện ích mọi lúc mọi nơi thông qua ứng dụng VPBS HOME-TRADE:

 • Đặt/Hủy lệnh sàn HSX/HNX/UPCOM tốc độ nhanh chóng
 • Đồng thời xem bảng giá trực tuyến và đặt lệnh mua/bán
 • Thông tin thị trường được cập nhật liên tục trong phiên giao dịch
 • Quản lý danh mục đầu tư, theo dõi lãi/lỗ dự kiến

2. ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

- Truy cập vào hệ thống Home Trade: webtrade.vpbs.com.vn

Quý khách nhập Mã khách hàng và mật khẩu:
- Nhập mã khách hàng và mật khẩu
- Bấm “Enter” hoặc nút “Đăng nhập” để đăng nhập vào hệ thống.

Lưu ý: - Nếu khách hàng nhập sai mật khẩu 3 lần hệ thống sẽ hiển thị captcha và yêu cầu nhập đúng tài khoản và captcha
- Trong trường hợp tài khoản này được đăng nhập trên 2 máy tính khác nhau thì hệ thống sẽ thông báo cho 2 người đăng nhập biết có một người mới đăng nhập vào.


3. THAY ĐỔI MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP (PASSWORD)

Cho phép nhà đầu tư thay đổi mật khẩu đăng nhập vào hệ thống WEB-TRADE trong trường hợp lần đầu tiên kích hoạt hoặc nghi ngờ đang có người khác đang sử dụng tài khoản này.


 • Click vào nút “Quản lý tài khoản” --> “Thay đổi mật khẩu đăng nhập”
 • Nhập password cũ
 • Nhập password mới
 • Nhập lại password mới và xác nhận
 • Click “Chấp nhận”

4. QUÊN MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP (PASSWORD)

Trường hợp quên mật khẩu đăng nhập, Quý khách click vào link “Quên mật khẩu” hiển thị màn hình như bên dưới: • Bước 1: Nhập mã khách hàng
 • Bước 2: Nhập mã xác nhận hình ảnh
 • Bước 3: Nhập token để xác thực
 • Bước 4: Kích vào nút “Yêu cầu”
 • Bước 5: Vào địa chỉ email mà Quý khách đã đăng ký giao dịch điện tử. Trong hộp mail này, Quý khách sẽ nhận đươc một email từ VPBS gửi tới.
 • Bước 6: Click vào link xác thực đầu tiên.
 • Bước 7: Sau khi click vào link này thành công, hệ thống sẽ tự động gửi lại mật khẩu mới để Quý khách đăng nhập vào trong hệ thống.

Chú ý:
Hai link xác thực nhận lại mật khẩu đăng nhập mới chỉ tồn tại trong 7 ngày kể từ ngày Quý khách gửi yêu cầu. Sau 7 ngày nếu Quý khách không click vào một trong hai đường link xác thực này thì cả 2 link sẽ mất hiệu lực.

5. MẬT KHẨU ĐẶT LỆNH (MÃ PIN)

Mật khẩu đặt lệnh: là mã PIN mà VPBS tạo và gửi cho Quý khách lần đầu kích họat. Ưu điểm của chức năng này là khi Quý khách click vào “Lưu MK” thì những lần đặt lệnh sau Quý khách không cần phải nhập lại mật khẩu đặt lệnh cho tới khi thoát khỏi hệ thống.


5.1 THAY ĐỔI MÃ PIN ĐẶT LỆNH

 • Click vào “Quản lý tài khoản” --> “Chọn kiểu xác thực”
 • Chọn “Dùng mã PIN”
 • Click “Thay đổi mã Pin”
 • Điền mã PIN cũ
 • Điền mã PIN mới
 • Nhập mã PIN mới lần nữa và xác nhận
 • Click “Chấp nhận”

Dùng Token thay cho mã PIN

 • Click vào “Quản lý tài khoản” --> “Chọn kiểu xác thực”
 • Chọn “Dùng Token”.
 • Nhập Xác nhận hình ảnh
 • Nhập mã Token để xác nhận
 • Click “Chấp nhận”

5.2 QUÊN MÃ PIN (MẬT KHẨU ĐẶT LỆNH)

 • Click vào “Quản lý tài khoản” --> “Chọn kiểu xác thực”
 • Click vào “Dùng mã PIN”
 • Click vào “Quên mã PIN”
 • Nhập mã xác nhận hình ảnh
 • Bấm “Chấp nhận”

6. CÁC CHỨC NĂNG GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

6.1 Đặt lệnh Mua chứng khoán

Quý khách có thể đặt lệnh mua chứng khoán bằng nhiều cách khách nhau:

  - Click vào nút Mua ở các trang màn hình
  - Nhấn Ctrl+B
  - Click vào nút Mua ngay trên bảng giá chứng khoán.

Các bước đặt lệnh mua

  o Bước 1: Tại bất kỳ màn hình nào click vào nút “Mua” hệ thống sẽ hiển thị màn hình đặt lệnh mua.
  o Bước 2: Điền thông tin lệnh.
  Nhập mã CK cần mua vào trường “Mã CK”. Sử dụng phím Enter hoặc Tab hoặc chuột để di chuyển qua lại các trường để điền thông tin của lệnh
  - Trong trường hợp không chắc chắn về mã CK, Qúy khách có thể tìm kiếm bằng cách nhấp chuột vào mục “Mã CK”, nhập vào ký tự của mã CK muốn mua, hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ tên, giá tham chiếu, trần, sàn, ba giá mua/bán tốt nhất và khối lượng tương ứng, giá cao nhất, giá thấp nhất, giá trung bình hiện tại và hiển thị tổng số tiền có thể giao dịch của Quý khách.
  - Không được nhập dấu cách và dấu phẩy giữa các con số, chỉ có thể sử dụng dấu chấm trong trường giá.
  o Bước 3: Xác nhận lệnh
  Sau khi đã điền đầy đủ thông tin của lệnh nhấn phím Enter hoặc click vào nút “Đặt”
  Màn hình xác nhận lệnh xuất hiện:
  Hình 4: Xác nhận lệnh mua
  Click nút “Xác nhận” để chuyển lệnh vào hệ thống, nút “Hủy bỏ” để không thực hiện giao dịch. Nếu thông tin thỏa mãn các điều kiện đặt lệnh, hệ thống sẽ hiển thị thông tin lệnh của Quý khách vừa đặt thành công trên màn hình “Trạng thái lệnh đặt”.

6.2 Đặt lệnh bán chứng khoán

Quý khách có thể đặt lệnh bán chứng khoán bằng nhiều cách khách nhau:

  - Click vào nút Bán ở các trang màn hình
  - Nhấn Ctrl+S
  - Click vào nút Bán ngay trên bảng giá chứng khoán
  - Trong “Danh mục đầu tư” click vào nút Bán những mã CK mà Quý khách cần thực hiện giao dịch Bán.

Các bước đặt lệnh bán

  o Bước 1: Tại bất kỳ màn hình nào click vào nút “Bán” hệ thống sẽ hiển thị màn hình đặt lệnh bán
  o Bước 2: Điền thông tin lệnh
  Nhập vào mã CK cần bán vào trường “Mã CK”. Sử dụng phím Enter hoặc Tab hoặc chuột để di chuyển qua lại các trường để điền thông tin của lệnh
  - Trong trường hợp không chắc chắn về mã CK, Qúy khách có thể tìm kiếm bằng cách nhấp chuột vào mục “Mã CK”, nhập vào ký tự của mã CK muốn mua, hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ tên, giá tham chiếu, trần, sàn, ba giá mua/bán tốt nhất và khối lượng tương ứng, giá cao nhất, giá thấp nhất, giá trung bình hiện tại và hiển thị số dư chứng khoán khả dụng của Quý khách.
  - Không được nhập dấu cách và dấu phẩy giữa các con số, chỉ có thể sử dụng dấu chấm trong trường giá.
  o Bước 3: Xác nhận lệnh
  Sau khi điền đầy đủ thông tin của lệnh nhấn phím Enter hoặc click vào nút “Đặt”
  Màn hình xác nhận lệnh xuất hiện:
  Hình 5: Xác nhận lệnh bán
  Click nút “Xác nhận” để chuyển lệnh vào hệ thống, click nút “Hủy bỏ” để không thực hiện giao dịch.
  Nếu thông tin thỏa mãn các điều kiện đặt lệnh, hệ thống sẽ hiển thị thông tin lệnh của Quý khách vừa đặt thành công trên màn hình “Trạng thái lệnh đặt”.

6.3 Hủy lệnh

Trước khi thực hiện hủy lệnh đã đặt, Quý khách cần phải xem trạng thái hiện tại của lệnh trên màn hình “Trạng thái lệnh đặt” để biết được lệnh muốn hủy đã khớp hay chưa.
Các bước thực hiện như sau:

  o Bước 1: Click vào nút “Hủy” trên màn hình “Trạng thái lệnh đặt”, hiển thị màn hình hủy lệnh như bên dưới
  o Bước 2: Nhập mã PIN đặt lệnh
  o Bước 3: Nhấn enter hoặc click nút “Hủy lệnh”
  Màn hình xác nhận Hủy lệnh xuất hiện:

6.4 Thông tin giao dịch trong ngày

Chức năng này cho phép Quý khách xem được tất cả những thông tin và trạng thái lệnh đặt trong ngày giao dịch.

  - Click nút “Giao Dịch” -> “Trạng Thái Lệnh”
  - Hiển thị màn hình “Trạng thái lệnh đặt” giống như bên dưới

Các trạng thái lệnh:

  o Lệnh khớp
  - Lệnh đang chờ khớp tại VPBS: Lệnh đang được xử lý trên hệ thống chưa được chuyển vào HSX/HNX/UPCOM.
  - Lệnh đang chờ khớp tại sàn: Lệnh đã được xử lý và chuyển vào hệ thống của HSX/HNX/UPCOM.
  - Lệnh khớp hoàn toàn: Lệnh đã xử lý tại HSX/HNX/UPCOM và được khớp toàn bộ với số lượng cổ phiếu Quý khách đã đặt cho mã đó.
  - Lệnh khớp 1 phần: Lệnh đã xử lý tại HSX/HNX/UPCOM và đươc khớp một lượng nhỏ hơn với khối lượng Quý khách đã đặt.
  o Lệnh hùy
  - Lệnh đang chờ hủy tại VPBS: Trạng thái lệnh sau khi Quý khách hủy và đang được xử lý trên hệ thống chưa chuyển vào HSX/HNX/UPCOM.
  - Lệnh đang chờ hủy tại sàn: Trạng thái lệnh đã được xử lý và chuyển vào hệ thống của HSX/HNX/UPCOM và đang đợi hủy tại Sở.
  - Lệnh hủy hoàn toàn: Đã được xử lý hủy thành công tại Sở HSX/HNX/UPCOM.
  o Lệnh bị từ chối
  - Lệnh bị từ chối tại VPBS: Lệnh bị từ chối ngay tại hệ thống mà chưa chuyển được vào hệ thống của HSX/HNX/UPCOM.
  - Lệnh bị từ chối tại sàn: Lệnh gửi thành công vào hệ thống của HSX/HNX/UPCOM nhưng bị từ chối tại.

6.5 Ứng tiền trực tuyến

Trong chức năng này cho phép quý khách có thể ứng những khoản tiền mình bán chứng khoán đã khớp trong ngày hoặc 1 hoặc 2 ngày trước đó.

  o Bước 1: Click vào “Tiện ích” - > “Ứng trước tiền bán”
  o Bước 2: Nhập vào số tiền quý khách muốn ứng vào trong phần “Số tiền thực nhận” và kích vào biểu tượng chiếc máy tính bên cạnh ô “Số tiền thực nhận” hệ thống sẽ tự động tính phí và thuế ứng dựa trên món tiền thực nhận của quý khách
  o Bước 3: Click vào nút “Đồng ý” và nhập và mã xác thực và mã PIN để hoàn thành quá trình yêu cầu một lệnh ứng tiền.

6.6 Chuyển tiền trực tuyến

Trong chức năng này cho phép khách hàng có thể thực hiện chuyển tiền trực tuyến theo nhiều hình thức .

  o Chuyển tiền sang tài khoản hộ trợ giao dịch và ngược lại : cho phép khách hàng chuyển tiền từ tài khoản đuôi 1 sang tài khoản đuôi 6 hoặc ngược lại
  o Chuyển tiền sang tài khoản ngân hàng đăng ký trước: Cho phép quý khách chuyển tiền sang những tài khoản ngân hàng màn quý khách đã đăng ký trước với VPBS
  o Chuyển tiền sang tài nội bộ: cho phép quý khách có thể chuyển tiền sang bất kỳ tài khoản giao dịch nào trong có trong hệ thống giao dịch của VPBS.
  o Chuyển tiền sang tài khoản ngân hàng cùng tên: Cho phép quý khách có thể chuyển tiền sang bất kỳ ngân hàng nào và tài khoản ngân hàng nào mà tài khoản ngân hàng đó đứng tên quý khách

Các bước thực hiện chuyển tiền

  o Bước 1: Chọn “Tiện ích” - > “Chuyển tiền”
  o Bước 2: Chọn loại chuyển tiền mà quý khách muốn chuyển
  o Bước 3: Nhập vào những thông tin hệ thống yêu cầu và chon loại phí của khách hàng
  o Kích vào nút “Xác Nhận” sau đó nhập vào thông tin PIN và mãn xác thực và kích vào nút “Đồng ý” để kết thực việc thực hiện chuyển tiền thành công.

6.7 Chuyển khoản chứng khoán trực tuyến

Trong chức năng này cho phép nhà đầu tư có thể chuyển số lượng chứng khoán mình đang có sang tài khoản đuôi 6 và ngược lại.

Các bước thực hiện chuyển tiền

  o Bước 1: Chọn “Tiện ích” - > “ Chuyển khoản chứng khoán”
  o Bước 2: Nhập vào số lượng chứng khoán bạn muốn chuyển
  o Bước 3: Kích vào nút “Xác nhận” sau đó nhập vào thông tin mã PIN và mã xác nhận của để hoàn thành việc việc yêu cầu chuyển chứng khoán sang tài khoản đuôi 1 hay ngược lại

6.8 Đăng ký bán cổ phiếu lô lẻ trực tuyến

Qúy khách có thể đăng ký bán cổ phiếu lô lẻ trực tuyến trên hệ thống Web Trade mà ko cần phải tới VPBS để đăng ký. Khi VPBS có đợi thu mua cổ phiếu lô lẻ.

Các bước thực hiện

  o Bước 1: Chọn “Tiện ích” - > “Bán cổ phiếu lô lẻ”
  o Bước 2” Kích chọn “Đăng ký bán cổ phiếu lô lẻ” và tick chọn vào mã CK mà quý khách định đăng ký bán cho VPBS
  o Bước 3: Kích vào nút Đồng ý và nhập vào mã PIN và mã xác thực hình ảnh sau đó kích vào nút đồng ý để hoàn thành việc đăng ký bán cổ phiếu lô lẻ cho VPBS.

6.9 Quản lý danh mục đầu tư

Trong phần này cho phép theo dõi thông tin về tiền và CK Quý khách đã mua và bán trong ba ngày gần nhất.
Danh mục sức mua
Trong phần này hiển thị thông tin sức mua của khách hàng có tài khoản có số đuối là “6”:

Danh mục tiền đầu tư
Trong phần này hiển thị tổng số tiền hiện tại khách hàng có thể giao dịch được, và tổng số tiền chờ nhận về sau khi bán chứng khoán.

Danh mục chứng khoán
Hiển thị những thông tin sau:

  o CK khả dụng: hiển thị tổng số cổ phiếu mà Quý khách có thể giao dịch
  o Thông tin chứng khoán chờ nhận về và gửi đi trong ba ngày gần đây nhất
  o Hiển thị thông tin giá trị thị trường tại thời điểm hiện tại của các mã CK
  o Hiển thị thông tin lỗ/lãi dự kiến của các mã CK theo Đồng và %.

Hướng dẫn cách tính Lãi/Lỗ dự kiến trong danh mục đầu tư:

Giải thích các thuật ngữ:

  - Giá TB: Giá trung bình của mã chứng khoán. Được tính dựa trên chi phí mua của chứng khoán hiện có trong danh mục và chi phí mua của chứng khoán đang về T1 – T3. Đơn vị: 1000 đồng
  - Giá trị: Tổng chi phí mua
  - Giá TT (Giá thị trường): Giá khớp lệnh gần nhất của mã chứng khoán. Đơn vị: 1000 đồng
  - Giá trị TT (Giá trị thị trường): Giá trị tạm tính theo giá khớp lệnh gần nhất của mã chứng khoán
  - GTB_CKKD: Giá trung bình của chứng khoán khả dụng
  - GTB_CKĐV: Giá trung bình của chứng khoán đang về
  - SLCK khả dụng: Số lượng chứng khoán khả dụng
  - SLCK đang về: Số lượng chứng khoán đang về T1 – T3
  - TSLCK: Tổng số lượng chứng khoán

Ví dụ:

  Mã CK PVA
  (1) Giá TB = 76.92 ngàn đồng = 76.920 đồng
  (2) TSLCK = SLCK khả dụng = 100 cổ phiếu (do không có CK đang về T1 – T3)
  (3) Giá trị = 76.920 * 100 = 7.692.000 đồng
  (4) Giá TT = 71.7 ngàn đồng = 71.700 đồng
  (5) Giá trị TT = 71.700 * 100 = 7.170.000 đồng
  (6) Lỗ dự kiến = (5) – (3) = 7.170.000 – 7.692.000 = 522.000 đồng
  (7) % Lỗ dự kiến = (6) / (3) = 522.000 / 7.692.000 = 6.79%

6.10 Bảng giá cho nhà đầu tư

Bảng giá trực tuyến với các tính năng ưu việt:

  o Hiển thị các mã chứng khoán trong danh mục đầu tư vào trong bảng giá
  o Xem cùng lúc các mã chứng khoán ở 2 sàn HSX và HNX
  o Có thể gỡ bỏ những mã CK đã thêm vào ra khỏi bảng giá

Hướng dẫn thêm/bớt danh mục đầu tư vào trong bảng giá
Quý khách có thể thêm danh mục đầu tư của mình vào trong bảng giá bằng cách nhấn vào nút “Cập nhật CP từ danh mục tài sản” trên góc phải bảng giá. Để xóa những mã CK trong danh mục đầu tư ra khỏi bảng giá, để con trỏ chuột vào trong mã chứng khoán cần xóa rồi click vào nút X để xóa mã này ra khỏi bảng giá.
Hướng dẫn thêm/bớt mã CK

  o Cách 1: Nhập mã CK muốn thêm vào trong trường “Thêm mới mã CK” và nhấn Enter.
  o Cách 2: Click vào nút “Chọn mã” hiển thị màn hình danh sách các mã CK giống bên dưới:
  Click vào tab “HSX” hoặc “HNX”, chọn mã CK. Sau đó click vào nút “Xem” để hiển thị những mã CK đã chọn lên bảng giá.
  Ngoài ra, Quý khách có thể click vào các chữ cái trên màn hình “Thêm mới mã CK”. Khi đó hệ thống sẽ tự động check những mã CK có ký tự bắt đầu bằng chữ cái đã chọn. Sau đó click vào nút “Xem” để hiển thị những mã CK này lên bảng giá.
  Click nút “Ẩn Tab” để đóng lại màn hình “Thêm mới mã CK”
  Để xóa bỏ một mã CK ra khỏi bảng giá: chỉ con trỏ chuột vào mã CK, click vào nút xóa để xóa bỏ mã CK này ra khỏi bảng giá.

6.11 Xem tin tức, dữ liệu cổ phiếu

Khi Quý khách click chuột vào mã chứng khoán trên bảng giá chứng khoán, hệ thống tự động chuyển đến trang tin tức, dữ liệu về cổ phiếu đó, bao gồm:

  o Tổng quan về doanh nghiệp
  o Hồ sơ doanh nghiệp: Hoạt động kinh doanh, công ty con và liên kết, Ban lãnh đạo...
  o Lịch sử giá giao dịch
  o Biểu đồ phân tích
  o Tin tức liên quan

6.12 Ứng trước tiền bán

Vào menu "Tiện ích" --> "Ứng trước tiền bán"

6.13 Thực hiện quyền

Vào menu "Tiện ích" --> "Thực hiện quyền"

6.14 Sao kê tài khoản

Vào menu "Quản lý Tài sản" --> "Sao kê tiền" / "Sao kê chứng khoán" --> chọn thời gian truy vấn --> "Tìm kiếm".

6.15 Lịch sử đặt lệnh

Vào menu "Quản lý Tài sản" --> "Lịch sử đặt lệnh" --> chọn thời gian truy vấn --> "Tìm kiếm".
7. CÁC CHỨC NĂNG KHÁC

7.1. Quản lý thông tin cá nhân

Giúp khách hàng theo dõi thông tin cá nhân mà khách hàng đã đăng ký với VPBS bao gồm Họ tên, Số CMND, địa chỉ, điện thoại cố định, ĐT di động, Email, Loại KH, Mã chi nhánh, tên nhân viên quản lý và Mã nhân viên quản lý)


7.1.1 Thông tin liên lạc

Giúp khách hàng theo dõi thông tin cá nhân mà khách hàng đã đăng ký với VPBS bao gồm Họ tên, Số CMND, địa chỉ, điện thoại cố định, ĐT di động, Email, Loại KH, Mã chi nhánh, tên nhân viên quản lý và Mã nhân viên quản lý)


7.1.2 Thông tin người ủy quyền

Hiển thị thông tin cá nhân của người được ủy quyền mà Quý khách đã đăng ký với VPBS.


7.1.3 Thông tin đăng ký nhận giao dịch điện tử

Hiển thị các thông tin như email nhận thông tin về giao dịch điện tử, số điện thoại sử dụng dịch vụ SMS, tài khoản ngân hàng mà Quý khách đã đăng ký với VPBS.

7.2 Chức năng thoát


Hình Thoát khỏi chương trình
Click vào nút “Thoát” nằm phía trên góc phải của màn hình, hệ thống sẽ tự động trả về màn hình “Đăng Nhập Hệ Thống”.